2020 Sülfür Regülasyonu Başmühendis ve Zabitan Eğitimleri

1EĞİTİM SUNUMLARI
2EĞİTİMİN TANIMI VE AMACI
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, MARPOL Uluslararası Gemilerden Kaynaklanan Kirliliği Önleme Sözleşmesi Ek VI uyarınca belirlenen emisyon kontrol alanları dışında gemilerde kullanılan akaryakıttaki sülfürün limiti % 0,50 m / m'ye indirilecektir.
Eğitim regülasyon kapsamındaki gemi uygulamaları konusunda bilgilendirme sağlamayı amaçlamaktadır.
3EĞİTİMİN KONULARI
• Sülfür regülasyonu uygulamasının ana hatları ve klas yaklaşımı
• Yeni yakıtlar ile uyumluluk, riskler ve önlemleri
• Regülasyon kapsamında gemi hazırlıkları ve gemi mühendislerine tavsiyeler
• Gemide bulundurulması gerekecek dokümantasyon, kayıtlar, sertifikalar ve flagstate/port statedenetimleri
• Regülasyon kapsamındaki diğer konular
4EĞİTİMİ VERECEK KURUM VE EĞİTMENLER
Eğitim TAB Mükemmeliyet Merkezi tarafından ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Ali İbrahim Kontaytekin moderatörlüğündeaşağıdaki eğitmenler ile verilecektir.
• Serdar Atukeren ClassNK Yeni İnşa ve İş Geliştirme Bölüm Müdürü, TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi
• Müh. A. İlker Meşe İLKFER Grup Yönetici Ortağı, DEFAV Yönetim Kurulu Başkanı,Türk Armatörler Birliği Üyesi
• Müh. A. Yaşar Canca GEMİMO 2. Başkanı, TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi, TAİS Yönetim Kurulu Üyesi, İnce Denizcilik DPA ve Teknik Müdür
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından bir eğitmen (Katılım Teyidi Bekleniyor)
5EĞİTİM KAZANIMLARI
Eğitim sonunda gemi personelinin sülfür regülasyonu uygulamasından kaynaklanabilecek risklere aşina olmaları, yeni yakıtlara uyum konusunda detaylı bilgi sahibi olmaları ve regülasyon uygulamalarını gemilerinde doğru bir şekilde yönetmeleri sağlanmış olacaktır.
6METODOLOJİ
Eğitim yarım gün süreyle eğitmen sunumları ve soru-cevap yöntemleriyle yapılacaktır.
Ayrıca bu eğitimde “2020 Eşiğinde Gemi Mühendisinin El Kitabı” başlıklı kitapçık maliyetine bir fiyat (tahminen 30-40 TL) karşılığında katılımcılara sunulacaktır.
7 KİMLER KATILABİLİR?
Tüm armatörlük firmalarının gemide çalışanbaşmühendisleri ve zabitanı katılabilir.
8EĞİTİM KATILIM BİLGİSİ
Eğitimin verileceği salon kapasitesi 250’dir. Şirketler arzu ettikleri kadar gemi personelinin katılımını sağlayabilirler. Talebin yüksek olması durumunda Ocak 2020 içinde ikinci bir eğitim düzenlenebilecektir. Eğitime katılacak personelin adı/soyadı, şirketi ve unvanı ile aşağıdaki iletişim bilgisinden mail veya telefon ile kayıt yaptırması gerekmektedir.
Eğitimle ilgili aynı bilgiye www.armatorlerbirligi.org.tr WEB sitemizin “Çalışma Alanları”, “Eğitimlerimiz” kısmından ulaşabilirsiniz.
Eğitim ücretsizdir.
9İLETİŞİM
Türk Armatörler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kazım Evren Lale
bildirim@armatorlerbirligi.org.tr
Tel:0212 252 62 63 – 0212 252 64 74
Faks: 0212 245 30 22