IMO, Gine Körfezi’nde korsanlığı caydırmak için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

IMO, Gine Körfezi’nde korsanlığı caydırmak için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, Gine Körfezi bölgesindeki gemilere ve gemiadamlarına yönelik saldırıların sayısı ve ciddiyetinin artmasıyla ilgili derin endişesini dile getirdi.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, güvenliği sağlamak ve bölgede faaliyet gösteren gemiadamları ve gemilerin emniyet ve güvenliğine yönelik tehditleri azaltmak için tüm paydaşların birlikte çalışma ihtiyacında ısrar etti. Durumun aciliyeti 23 Ocak 2021’de Mozart konteyner gemisine düzenlenen ve 15 denizcinin kaçırılmasına neden olan saldırı ile vurgulandı.

Konuya ilişkin Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Çınar ise şunları ifade etti;  ” M/V Mozart Gemisindeki 15 gemiadamımızın Gine Körfezi açıklarında kaçırılmasından sonra Sayın Başkanımız Ahmet Bedri İnce’nin imzasıyla IMO Başta olmak üzere ILO, ECSA, ASA ve ICS’e Türk Armatörler Birliği bir çağrıda bulunarak özellikle BM himayesinde bir deniz gücünün bu bölgede görevlendirilmesi için girişimlerde bulunulmasını talep etmiştik. Bu çağrımızın IMO ve AB nezdinde bir karşılık bulmuş olması özellikle o bölgede seyir yapan tüm gemilerin güvenliği açısından önem arz etmektedir.”

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, 10 Şubat’ta yayınlanan 4382 sayılı bir sirküler yazısında, IMO’nun sektör temsilcileri, Nijerya Denizcilik İdaresi ve Güvenlik Ajansı (NIMASA) ve Orta ve Batı Afrika’da Deniz Güvenliği ve Güvenliği için Bölgesel Stratejinin Uygulanması için Bölgelerarası Koordinasyon Merkezi (ICC) ile toplantıları kolaylaştırmak da dahil olmak üzere paydaşlar arasındaki girişimlerin koordinasyonunu geliştirmek için harekete geçtiğini söyledi.

Genel Sekreter ayrıca gemilerin saldırılardan kaçınmak, caydırmak, geciktirmek ve rapor etmek için IMO tarafından onaylanan Batı Afrika (WA) için En İyi Yönetim Uygulamalarını (BMP) uygulaması gerektiğini vurguladı. BMP, risk değerlendirmesini, gemi koruma önlemlerini ve raporlamayı kapsar.

Türk Armatörler Birliği 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde tüm bu başlıkları kapsayan bir eğitimi de paydaşlarına sunmaktadır. Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun ile Mücadele başlıklı eğitimimizi https://armatorlerbirligi.org.tr/arsivler/3623 linkinden inceleyebilirsiniz. Yukarıdaki paragrafta bahsedilen konular da bu eğitimin kapsamı dahilindedir.

IMO, Mayıs 2021’de gerçekleştirilmesi planlanan Deniz Güvenliği Komitesinin bir sonraki oturumunda MSC 103’te Gine Körfezi’ne odaklanan bir deniz güvenliği çalışma grubu toplamayı planlamaktadır. Bu üye Devletler ve uluslararası kuruluşlara mevcut sorunları ele almak ve daha ileri düzeyde işbirliği sağlamak için  bir fırsat sağlayacaktır.

IMO, deniz güvenliği önlemlerinin uygulanması konusunda bölgedeki Üye Devletlere teknik yardım sağlamaya devam etmektedir. Örgüt şu anda Bölgelerarası Koordinasyon Merkezi (ICC) ile birlikte, deniz güvenliğini artırmayı ve korsanlığı, gemilere karşı silahlı soygunu, yasadışı balıkçılık ve diğer yasadışı faaliyetleri ele almayı amaçlayan bölgesel bir kod olan Yaoundé Davranış Kuralları’nın (YCC) uygulanmasına yardımcı olmak için çalışmaktadır.

Haber Resim Kaynağı: www.bunkerist.com

16.02.2021