Türk Armatörler Birliği

14 Kasım 2022
BASIN BULTENI 2022/2
Türk Armatörler Birliği, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınıyor.
11 Kasım 2022
AB Armatörleri, Yakıt Tedarik Gereksinimlerinin Fuel AB ile Uyumlu Hale Getirilmesi Çağrısında Bulundu.
Yenilenebilir Enerji Direktifi’nin revizyonuna ilişkin üçlü müzakereler ilerledikçe, ECSA Parlamentoyu ve Konseyi, Yenilebilir Enerji Direktifi’ndeki yakıt tedarikçilerine ilişkin gereksinimlerin, FUELEU Maritime tarafından armatörlere verilen gereksinimlerle […]
7 Kasım 2022
Turkish- British Shipping Forum
The Turkish-British Maritime forum was organized by the “British Ministry of International Trade” and “Maritime London”, hosted by the IMEAK Chamber of Shipping. Turkish-British Shipping […]
4 Kasım 2022
Turkish- British Shipping Forum
Turkish- British Shipping forum İMEAK Deniz Ticaret Odası evsahipliğinde “The UK Department for International Trade (DIT)” ve “Maritime London” tarafından organize edilmiştir. İMEAK Deniz Ticaret […]