Boyutlar

 

Gemi ebadı, yandan görünüş

 

Toplam uzunluk (Loa) = Geminin başı ile kıçı arasında ekstremiteler üzerindeki yatay mesafe

Dikmeler arası uzunluk (Lbp) = kıç dikmesi (dümen rodu merkezi) ile ön dikme (tasarım draftında su düzlemi ile pruva ara kesiti) arası mesafe

Yükleme hattı uzunluğu (Lll) = Yükleme sınır hesaplamasında kullanılan uzunluk

Kemere (en) (B) = Genellikle gemi dış kaplaması (kalıp) içinde ölçülen tekne genişliği

Derinlik (H) = Kaplama içinde ölçülen yanda temel hattan en üst güverteye olan yükseklik

Su çekimi (T) = Geminin sualtı derinliği

 

Kıç kısmında derinlik, kıç dikmesi üzerinde ölçülen su hattı ile levha omurga (geminin suya batırılması) arasındaki dikey mesafedir;

Ön taraftan çekilen su (Tfwd), ön dikmesi üzerinde ölçülen su hattı ile levha omurga (geminin suya batırılması) arasındaki dikey mesafedir.

 

Gemi ebadı, önden görünüş

Trim

Baş (ön) kısımdaki draft ile kıç kısımdaki draft arasındaki farktır;

Bir gemi:

Batmış ve başa trimli, diğer bir deyişle baş kısımdaki draft kıç kısımdaki drafttan daha büyüktür;

Batmış ve kıça trimli, diğer bir deyişle kıç kısımdaki draft baş kısımdaki drafttan daha büyüktür.

Trimsiz olma durumu ise trim sıfıra eşdeğer demektir, diğer bir deyişle baş kısımdaki draft kıç kısımdaki drafta eşittir.

 

Boyutlar

L/B – En boy oranı: L/B değeri gemi türüne bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilecektir. Yaygın değerler yolcu gemileri için 6-8; yük gemileri için 5-7 ve çekici römorklar için 3-5’dir. L/B değerinin büyük olması hız açısından avantajlıdır fakat manevra kabiliyeti için bir dezavantajdır.

L/D – Boy/derinlik oranı 10 ila 15 arasında değişiklik gösterir. Bu ilişki fribord ile boyuna dayanımın tayin edilmesinde paya sahiptir.

B/T – En/su çekme oranı 2 ila 4.5 arasında değişiklik gösterir. Su çekmeye istinaden daha büyük en (daha büyük B/T değeri) daha iyi başlangıç dengesi sağlar.

B/D – En/derinlik oranı 1 ila 2 arasında değişiklik gösterir. Bu değerin büyümesi halinde denge (gemi yana yattığında güverte kenarı kalkacağı için) ve dayanım üzerinde olumsuz etkileri olacaktır.

Tescil boyutları

Gemi dış kaplamasının kalay tarafından ölçülen mesafedir (diğer bir deyişle kaplama kalınlığı hariç 2 nokta arasında ölçülen mesafe).

Temel Hat

Levha omurganın üst kısmında ölçülmüş hayali yatay uzunluktur

Güverte Hattı

Gemi bordasında genellikle ana güverte/fribord güvertesinin üst kısmında işaretlenmiş yatay çizgidir

Yükleme Hattı

Suya batırılmış bir geminin su hattıdır:

Hafif su hattı normal mevcudunu taşıyan bir geminin su hattıdır

Derin su hattı/ana su hattı tuzlu suda azami su çekimindeki bir geminin su hattıdır

İnşa (azami izin verilen) su hattı ise bir geminin tasarlandığı yapısal bileşenlere olan limit olarak kullanılan su hattıdır.

Air draught

Su hattı ile geminin en yüksek noktası arasındaki dikey mesafedir.

Fribord İşareti

Emniyet için yeterli boşluk bırakarak bir geminin izin verilen azami batma değerini gösterir. Lloyd’s Register of British and Foreign Shipping (Lloyd İngiliz ve Yabancı Gemi Sicilleri) ilk defa 1835 yılında yükleme önerilerini tanıtmıştır.

 

Aşırı yükleme sonucu git gide artan bir oranda gemilerin kaybedilmesi nedeniyle İngiliz siyasetçi Samuel Plimsoll (10 Şubat 1824 – 3 Haziran 1898) 1860 yılında yükleme hattı mücadelesini başlatmıştır. O dönemde “tabut gemi” adını verdiği gemilere (denize çıkmaya elverişsiz, aşırı yüklü, genellikle ağır bir şekilde sigortalanmış ve armatörlerinin mürettebatın hayatlarını riske attığı gemiler) karşı başlattığı mücadelesinin karşılığını 1876 yılında Birleşik Krallıkta almıştır.

 

Deniz Ticaret Kanunu yükleme hattı işaretlemesini zorunlu hale getirmiştir. Yükleme hattı işaretinin konumu 1894 yılına kadar yasaya bağlanmamıştır. 1930 Yılı Yükleme Hattı Konvansiyonu ile yükleme hattı mevzuatı uluslararası geçerlilik kazanmıştır. Daha sonraları 1966 yılında Londra’da düzenlenen Yükleme Hattı Konvansiyonunda 1930 yılındaki kurallar yeniden incelenerek değiştirilmiştir.

Fribord, fribord hesabı (boy, kemere (en), salma, üst yapıların boyu, vb. gibi ana parametreler hesaba katılır) sonucuna göre işaretlenir; fribord hesabı kapsamı tuzlu suda ana fribordun belirlenmesi içindir;

Yükleme hattı işaretleri geminin dış kaplamasında kalıcı bir şekilde görünür olmalıdır;

İşaretli yükleme hatlarının kısaltmaları geminin bayrak devleti dilinde olmalıdır;

Bir geminin güvertesinde kereste yükü taşıması ve belirli talepleri karşılaması halinde daha fazla drafte sahip olmasına (daha az fribord) izin verilir. Bu tür durumlarda kullanılan işaret Kereste İşareti olarak bilinmektedir;

ÜYE GİRİŞİ